Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2022

Lyssna

Rapporten beskriver nationella myndigheters arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) under 2022. Syftet är att redovisa vilket arbete som myndigheterna har bedrivit, men också att svara på om det har gjorts i enlighet med ANDTS-politikens prioriteringar.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av politiken på ANDTS-området. I det ingår att ansvara för en samlad verksamhetsrapportering. Rapporten ingår i en delredovisning till regeringen tillsammans med en rapport om utvecklingen inom ANDTS: Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken.

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsrapportering ANDTS – rapportering av nationella myndigheters arbete inom ANDTS-området 2022 (PDF, 321 kB)

Bilaga 2: Verksamheter ANDTS (PDF, 481 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 23040