Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering

Lyssna

Detta planeringsstöd ska fungera som bakgrund och stöd i planeringen för en pandemi för berörda nationella myndigheter, regionernas smittskyddsläkare, beredskapschefer och beredskapssamordnare, samt för övriga verksamhets- och planeringsansvariga inom regionernas och kommunernas vård och omsorg.

Dokumentet kan även vara av intresse för andra som vill veta mer om Sveriges beredskapsplanering för en pandemi, t.ex. för att bättre kunna göra en pandemiplan för sin egen verksamhet.

Tre rapporter om pandemiberedskap

"Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering" är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är "Pandemiberedskap Hur vi kommunicerar – nationellt kunskapsunderlag" och "Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning".

Relaterad läsning

Pandemiberedskap (samlingssida för alla tre kunskapsunderlag)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 30
Artikelnummer: 22048