Pandemiberedskap – Hur vi kommunicerar – nationellt kunskapsunderlag

Lyssna

Detta planeringsstöd riktar sig framför allt till smittskyddsenheterna samt kommunikationschefer och kommunikatörer vid de nationella, regionala och lokala myndigheter som har ett ansvar för att kommunicera i samband med en pandemi.

Dokumentet kan även vara av intresse för beredskapsplanerare, utredare och experter i samband med beredskapsplaneringen inför en pandemi.

Tre rapporter om pandemiberedskap

"Pandemiberedskap Hur vi kommunicerar – nationellt kunskapsunderlag" är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är "Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering" och "Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning".

Relaterad läsning

Pandemiberedskap (samlingssida för alla tre kunskapsunderlag)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 30
Artikelnummer: 22048-1