Pandemiberedskap – Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning

Lyssna

Denna vägledning ger information om de läkemedel som finns i beredskap inför en influensapandemi, hur de tillgängliggörs och hur de ska användas. Det ger stöd för regionernas planering av hur de kan hantera och genomföra medicinska motåtgärder och en kort beskrivning av de involverade nationella myndigheternas roller och ansvar.

Målgruppen är framför allt smittskyddsläkare och regionernas beredskapssamordnare, som ska planera och organisera sin verksamhet för vaccination samt rekvirering av antiviraler och antibiotika vid en pandemi.

Tre rapporter om pandemiberedskap

"Pandemiberedskap – Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning" är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är "Pandemiberedskap – Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering" och "Pandemiberedskap – Hur vi kommunicerar – nationellt kunskapsunderlag".

Relaterad läsning

Pandemiberedskap (samlingssida för alla tre kunskapsunderlag)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 60
Artikelnummer: 22175