Pandemins konsekvenser för barn och unga – Återrapportering av regeringsuppdraget 05359-2021

Lyssna

I rapporten presenteras en samlad bild av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för barns och ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, med fokus på barn och unga som lever i särskilt utsatta situationer.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på små förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa men vi kan se att tidigare utmaningar förstärktes under pandemin. Barn med funktionsnedsättning och 15-åriga tjejer upplevde mer negativ påverkan på sina skolprestationer, relationer, levnadsvanor och sin hälsa än andra barn. Barn och unga i utsatta situationer berättar också om olika svårigheter under pandemin, såsom en känsla av isolering, brist på vuxenstöd och stöd i skolan.

I uppdraget har olika metoder och empiriska material använts för att få en så nyanserad bild som möjligt av pandemins konsekvenser för barn och unga. Eftersom fokus har varit på barns delaktighet, deras egna erfarenheter och berättelser av hur de upplevt pandemin, har vi i stor utsträckning använt kvalitativa metoder.

Rapporten är en återredovisning av regeringsuppdraget Pandemins konsekvenser för barn, som Folkhälsomyndigheten fick i december 2021. Målgrupper för publikationen är aktörer som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Teckningarna i rapporten kommer från Svenskt barnbildarkiv.

Bilaga

Pandemins konsekvenser för barn och unga – Metodbilaga (PDF, 365 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 72
Artikelnummer: 24045