Penicillin V i fem dygn vid halsfluss gav likvärdig effekt som tio dygn – resultat från en klinisk studie

Lyssna

I detta informationsblad presenteras resultatet från en klinisk studie om behandlingstidens längd vid halsfluss.

Folkhälsomyndigheten genomförde studien i samarbete med forskare från primärvården. Studien ingick i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om hur man kan använda befintliga antibiotika på bästa sätt och valdes ut från den behovsinventering bland hälso- sjukvården som gjordes 2014. Informationsbladet riktar sig till sjukvårdspersonal.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24116