Använda befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården

Folkhälsomyndigheten utvärderar hur man kan använda redan befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården. Antibiotikaresistens och bristen på nya fungerande antibiotika gör att det behövs mer kunskap för att minska framtida resistensutveckling. 2014 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag – Utvärdera befintliga antibiotika – att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas.

Inom uppdraget har två stora kliniska studier drivits av Folkhälsomyndigheten. Den ena studien har undersökt om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Resultat av studien presenteras under våren 2019. Den andra studien jämför två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Studien pågår och beräknas avslutas under 2019.

Kliniska studier för effektivare antibiotikaanvändning

Nyhet: Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt

Informationsblad: Penicillin V i fem dygn vid halsfluss gav likvärdig effekt som tio dygn

Publikation: Klinisk studie om behandlingstidens längd vid halsfluss. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open-label, non-inferiority study

Ytterligare studier har genomförts inom uppdraget till exempel en registerstudie över följsamheten till rekommendationer för behandling av lindrig lunginflammation på sjukhus.

Smala antibiotika mot lunginflammation – effektivt och säkert

Studierna har föregåtts av en förstudie där läkare och andra experter fick svara på frågor i en webbenkät för att kartlägga behoven och viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning. En uppdaterad kartläggning av kunskapsluckor kommer att göras under 2019.

Nya användningsområden för antibiotika

Kort bakgrund om regeringsuppdraget och lista med förslag på projekt (PDF, 38 kB)

Gå till toppen av sidan