2014 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag – Utvärdera befintliga antibiotika – att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas. Inom detta uppdrag har två stora kliniska studier drivits av Folkhälsomyndigheten. Valet av dessa studier gjordes efter en kartläggning där läkare och andra experter fick svara på frågor om viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning. En uppdaterad kartläggning av kunskapsluckor gjordes under 2019 tillsammans med PLATINEA. Dessa förslag är tänkta att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i sjukvården. Förslagen är prioriterade och sammanställda i en lista.

Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika –2019  (PDF, 321 kB)

PLATINEA

De stora kliniska studierna involverade vårdcentraler och sjukhus i flera regioner och har drivits av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare inom vården. Den ena undersökte om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Resultat av studien, som visade att den kortare behandlingen var lika effektiv, presenterades under våren 2019. Den andra studien jämför två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Resultat från studien förväntas under hösten 2020.

Ytterligare studier har genomförts inom uppdraget, till exempel en registerstudie över följsamheten till rekommendationer för behandling av lindrig lunginflammation på sjukhus.

Läs mer