Utvärdering av befintlig antibiotika

Lyssna

Folkhälsomyndigheten utvärderar hur man kan använda redan befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården. Antibiotikaresistens och bristen på nya fungerande antibiotika gör att det behövs mer kunskap för att minska framtida resistensutveckling. Vid två tillfällen har hälso- och sjukvården tillfrågats om viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning och flera studier har genomförts.

Använda befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården

2014 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag – Utvärdera befintliga antibiotika – att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas. Inom detta uppdrag har två stora kliniska studier drivits av Folkhälsomyndigheten. Valet av dessa studier gjordes efter en kartläggning där läkare och andra experter fick svara på frågor om viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning. Sedan dess har två uppdateringar av behovsinventering gjorts tillsammans med PLATINEA, 2019 och 2024. Dessa förslag är tänkta att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i sjukvården.

De stora kliniska studierna involverade vårdcentraler och sjukhus i flera regioner och har drivits av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare inom vården. Den ena undersökte om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Resultat av studien, som visade att den kortare behandlingen var lika effektiv, publicerades i BMJ oktober 2019. Den andra studien jämförde två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Resultatet, som publicerades i Lancet Infectious Diseases oktober 2021, visade att temocillin gav färre resistenta bakterier i tarmfloran jämfört med standardbehandlingen. Ytterligare studier har genomförts inom uppdraget, till exempel en registerstudie över följsamheten till rekommendationer för behandling av lindrig lunginflammation på sjukhus.

Publikationer

Läs mer