Använda befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården

Folkhälsomyndigheten utvärderar hur man kan använda redan befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården. Antibiotikaresistens och bristen på nya fungerande antibiotika gör att det behövs mer kunskap för att minska framtida resistensutveckling. Vid två tillfällen har hälso- och sjukvården tillfrågats om viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning och flera studier har genomförts.

2014 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag – Utvärdera befintliga antibiotika – att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas. Inom detta uppdrag har två stora kliniska studier drivits av Folkhälsomyndigheten. Valet av dessa studier gjordes efter en kartläggning där läkare och andra experter fick svara på frågor om viktiga kunskapsluckor inom antibiotikaanvändning. En uppdaterad kartläggning av kunskapsluckor gjordes under 2019 tillsammans med PLATINEA . Dessa förslag är tänkta att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i sjukvården. Förslagen är prioriterade och sammanställda i en lista.

Läs mer: Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika –2019  (PDF, 321 kB)

De stora kliniska studierna involverade vårdcentraler och sjukhus i flera regioner och har drivits av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare inom vården. Den ena undersökte om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Resultat av studien, som visade att den kortare behandlingen var lika effektiv, presenterades under våren 2019. Den andra studien jämför två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Resultat från studien förväntas under hösten 2020.

Ytterligare studier har genomförts inom uppdraget, till exempel en registerstudie över följsamheten till rekommendationer för behandling av lindrig lunginflammation på sjukhus.

Läs mer

Kliniska studier för effektivare antibiotikaanvändning

Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt

Informationsblad: Penicillin V i fem dygn vid halsfluss gav likvärdig effekt som tio dygn

Publikation: Klinisk studie om behandlingstidens längd vid halsfluss. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open-label, non-inferiority study

Smala antibiotika mot lunginflammation – effektivt och säkert

Kort bakgrund om regeringsuppdraget och lista med förslag på projekt (PDF, 38 kB)

Gå till toppen av sidan