Temocillin gav färre resistenta bakterier i tarmfloran jämfört med cefotaxim vid behandling av febril UVI

Lyssna

I detta informationsblad presenteras resultatet från en klinisk studie om antibiotikaval på sjukhus för att förebygga resistensutveckling i tarmens bakterieflora.

Folkhälsomyndigheten genomförde studien i samarbete med forskare och läkare från slutenvården. Studien ingår i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om hur man kan använda befintliga antibiotika på bästa sätt. Studien valdes ut från den behovsinventering bland hälso- och sjukvården som gjordes 2014.

Informationsbladet riktar sig till sjukvårdspersonal.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21265