Rekommendationer om vaccination mot covid-19

Lyssna

Nationella vaccinationsprogram i Sverige delas in i allmänna- och särskilda vaccinationsprogram. Som komplement till de statligt beslutade nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer.

I de här rekommendationerna finns information om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19. Rekommendationerna vänder sig till smittskyddsenheterna, hälso- och sjukvården och dess personal.

Fjärde revideringen, oktober 2023.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 23243