Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida – Version 1, aug 2022

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt. Denna publikation beskriver rekommendationen, samt bakgrund och aktuellt kunskapsläge angående vaccination mot kikhosta under graviditet.

Målgruppen för rekommendationerna är regionernas huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationen är dels ett underlag för regionala beslut om hur vaccination mot kikhosta ska erbjudas gravida, dels ett stöd för mödrahälsovården.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 22139