Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Lyssna

Dessa rekommendationer riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård. Målet är att spädbarn inte ska bli svårt sjuka i kikhosta.

Bilagor

Som komplement till rekommendationen finns ett faktablad och en PowerPoint-presentation med talmanus.

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint, 3,5 MB)

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF, 1,1 MB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 16010