Rökfria miljöer förebygger ohälsa

Lyssna

Detta informationsblad beskriver förebyggande perspektiv av rökfria miljöer. Det riktar sig till dig som kommunicerar om rökfria miljöer i din yrkesroll t.ex. på länsstyrelse och kommun eller i verksamheter som är ansvariga för att upprätthålla en rökfri miljö.

Engelsk version av denna publikation

Relaterad läsning

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20058