Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Lyssna

Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Folkhälsomyndigheten har samlat information om de rökfria miljöerna i lagen om tobak och liknande produkter.

Bild som visar ungdomar i en busskur. Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Innehåll rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten har samlat information och vägledning till länsstyrelser och kommuner om rökfria miljöer:

Skyltar och dekaler om rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller inte skyltar och eller dekaler med information om rökförbud. Det beror på att lagens krav på skyltning är allmänt formulerat. Den som är ansvarig för rökförbudet har stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna. Det viktiga är att skyltarna är tydliga och informerar om rökförbudet.

E-utbildning om rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1 juli 2019 gäller rökförbud i fler miljöer utomhus. Den här e-utbildningen riktar sig till dig som behöver en introduktion till lagen om tobak och liknande produkter och reglerna om rökfria utomhusmiljöer.

E-utbildning om rökfria miljöer utomhus

Läs mer

Publikationer Rökfria miljöer