Bild som visar ungdomar i en busskur. Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Innehåll rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten har samlat information och vägledning till länsstyrelser och kommuner om rökfria miljöer.

Rökfria miljöer med stöd i lagen

Frivilliga rökförbud

Rökfri arbetsmiljö

Rökfria bostäder
Rökförbudet gäller inte flerbostadshus men frivilliga förbud kan införas.

Rökförbudet omfattar flera produkter

Ansvar för rökfria miljöer

Kommunens tillsyn

Vägledning om rökfria utomhusmiljöer
Uteserveringar, kollektiva färdmedel, idrottsanläggningar, lekplatser, entreer och rökfria skolgårdar.

Informationsinsats om rökfria miljöer utomhus

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Ett kunskapsstöd om rökfria skolgårdar publiceras till hösten 2020. Det vänder sig till kommuner och skolor.

Skyltar och dekaler om rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller inte skyltar och eller dekaler med information om rökförbud. Det beror på att lagens krav på skyltning är allmänt formulerat. Den som är ansvarig för rökförbudet har stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna. Det viktiga är att skyltarna är tydliga och informerar om rökförbudet. Inom ramen för informationsinsats om rökfria miljöer utomhus har vi tagit fram dekaler som kan användas för att visa att en plats är en rökfri miljö.

Läs mer

E-utbildning om rökfria utomhusmiljöer

Frågor och svar om lagen om tobak och liknande produkter

Frågor och svar om tobaksprodukter

Regler om rökfria miljöer och förarbeten till reglerna

Förebyggande arbete inom tobak och liknande produkter