Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin

Lyssna

Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny pilotstudie.

Relaterad läsning

Så mår skolbarn i Sverige jämfört med skolbarn i andra länder

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21119