Scenarier – Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19”

Lyssna

I rapporten beskrivs tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 (Regeringen.se)

Tre scenarier

Vi har tagit fram tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021.

Detaljerade utdata scenario 0, covid-19 2020-2021 (Excel, 352 kB)

Detaljerade utdata scenario 1, covid-19 2020-2021 (Excel, 731 kB)

Detaljerade utdata scenario 2, covid-19 2020-2021 (Excel, 783 kB)

Relaterad läsning

Insatser vid nya utbrott av covid-19 – Regeringsuppdrag

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 20111-1