Scenarier för fortsatt spridning Interimsrapport januari 2022

Lyssna

Rapporten är en interimsrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras två nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 20 mars 2022.

De två framtagna scenarierna pekar på en kraftigt ökad smittspridning under vintern 2022, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas öka är den höga smittsamheten hos omikronvarianten, den lägre vaccinationseffekten mot omikronvarianten och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag fram till och med den 20 mars 2022 (Excel, 1,5 MB)

Detaljerad utdata per vecka fram till och med den 20 mars 2022 (Excel, 281 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 19
Artikelnummer: 22011