Sexualitet och digitala arenor – Resultat från undersökningen SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om sexualitet och digitala arenor. Det bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att kvinnor och män, i alla åldrar och oavsett sexuell identitet, använder internet för att söka information om sex, läsa sexuellt upphetsande texter, köpa sexleksaker eller söka partner. Nästan alla dessa aktiviteter är vanligast bland unga i åldern 16–29 år, och minst vanliga bland de äldsta grupperna. Kön och sexuell identitet har också betydelse. Minoritetsgrupper kan ha särskilt stor nytta av den digitala arenan för sex och sexualitet.

Arbetet med att förebygga ungas utsatthet på internet behöver utgå från ungas egna upplevelser. För att främja ett respektfullt förhållningsätt behövs samtal som uppmuntrar unga att reflektera om integritet, sexualitet och möjligheter och risker med internet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21111