De flesta barn är tillfreds med livet, samtidigt som många rapporterar stress, psykiska och somatiska besvär. Det är vanligare att flickor, barn som bor med en förälder och barn i familjer som har det sämre ställt ekonomiskt rapporterar stress, psykiska och somatiska besvär. Det finns ett starkt samband mellan självrapporterad stress, psykiska och somatiska besvär. Detta visar en studie bland skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år i Sverige.

Relaterad läsning