Denna studie visar att en fjärde vaccindos mot covid-19 förstärker skyddet mot allvarlig sjukdom och död bland personer som är 65 år och äldre. För personer på SÄBO eller med hemtjänst avtog skyddet mot infektion med SARS-CoV2 relativt snabbt efter den tredje dosen, men återställdes till cirka 65 procent kort efter en fjärde dos.

Studien omfattar personer som är 65 år och äldre och då omikron­varianten tog över och blev den dominerande varianten vid smittspridningen i Sverige.

Relaterad läsning