Denna studie visar att en fjärde vaccindos mot covid-19 gav ett mycket högt initialt skydd mot allvarlig sjukdom och död bland personer som är 65 år och äldre, och att skyddseffekten kvarstod på en hög nivå även flera månader senare. Först mot slutet av studieperioden, dvs. efter mer än 120 respektive 150 dagar efter dos fyra, avtog skyddet något mot att behöva sjukhusvård, iva-vård eller avlida med covid-19, jämfört med ovaccinerade personer.

För att upprätthålla ett högt skydd mot allvarliga konsekvenser av covid-19 rekom­menderar Folkhälsomyndig­heten sedan den 1 september 2022 att personer 65 år och äldre, och de som tillhör en medicinsk riskgrupp, tar ytterligare en påfyllnads­dos (en femte vaccindos).

Relaterad läsning