Smitta i förskolan – Vägledning till personal och huvudmän i förskolan för att förebygga och hantera smitta

Lyssna

Smitta i förskolan ger råd kring det förebyggande arbetet att minska risken för smittspridning i förskolemiljö, hur man främjar barns och personals hälsa och råd kring hur barn ska kunna delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Smitta i förskolan ger också rekommendationer om hantering av sjuka barn och åtgärder för att upptäcka och hantera utbrott samt exempel på sätt att arbeta med hygienrutiner, systematiskt arbete för att förebygga smittspridning och samverkan. Den tar även upp exempel på pedagogiskt material om hygien för att involvera barnen.

Stödmaterial

Nu tvättar vi händerna (affisch) (PDF, 3,4 MB)

Nu tvättar vi händerna (affisch i delar) (PDF, 1,9 MB)

För vuxna: Så desinficerar du händerna (affisch) (PDF, 116 kB)

Relaterad läsning

Smitta i förskolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 112
Artikelnummer: 23001