Spelproblem bland personer med ekonomiska problem – ett förebyggande perspektiv Erfarenheter bland budget- och skuldrådgivare

Lyssna

I denna sammanställning presenteras de centrala budskap som framkom i en fokusgrupp med budget- och skuldrådgivare. Syfte med fokusgruppen var att få en djupare förståelse för rådgivarnas erfarenheter kopplat till spelproblem.

Relaterad läsning

Ekonomisk rådgivning och stöd (Spelprevention.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21135