Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Lyssna

Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå. Mer information om Folkhälsomyndigheten uppdrag kring suicidprevention finns på våra sidor om suicidprevention.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 18019