Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

Lyssna

Suicidförsök förekommer oftare bland unga som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. Det visar en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa och med suicidprevention på lokal, regional och nationell nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23062