Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län – Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare

Lyssna

Den här rapporten handlar om det suicidpreventiva arbetet i Jönköpings län där räddningstjänsten har en central, samordnande roll. Rapporten visar att räddningstjänstens roll i det suicidpreventiva arbetet har breddats, från att enbart rycka ut vid akuta suicidlarm, till att ha ett samordningsansvar för det fortlöpande suicidpreventiva arbetet.

Rapporten riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om suicidprevention, olycksprevention och folkhälsa.

Räddningstjänsten i Jönköping har en central, samordnande roll i ett lokalt och regionalt arbete med suicidprevention. Det gäller inte bara vid akuta utryckningar utan också i det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade och den egna personalen. Det visar resultaten av en studie om det suicidpreventiva arbetet i Jönköping.

Det studerade arbetssättet som ofta benämns Jönköpingsmodellen, bygger på tre delar: en gemensam larmplan för blåljusorganisationerna, ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och tvärprofessionella arbetsgrupper med fokus på suicidprevention och krisstöd. Modellen i sin helhet tillämpas framförallt i Jönköpings kommun, medan enskilda delar, som den gemensamma larmplanen och krisstödet, används i hela Jönköpings län.

Resultaten tyder på att arbetet enligt samverkansmodellen visat sig bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbete på flera sätt:

  • Arbete med suicidprevention får en organisatorisk hemvist hos räddningstjänsten, som kan dra nytta av sin erfarenhet av att arbeta olycksförebyggande, och som ofta möter suicidala personer i sitt arbete.
  • Det suicidpreventiva arbetet blir synligt och involverar kommunens alla förvaltningar, i och med att det ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete.
  • Det finns ett uttalat samordningsansvar för de olika delarna i det fortlöpande suicidpreventiva arbetet- före, under och efter en akut suicidal händelse.
  • Personalen upplever att de kan dra nytta av de kollegiala nätverk som skapas genom tvärsektoriella arbetsgrupper. Förtroendet mellan olika professioner stärks och det gör det lättare att samarbeta i en krissituation och dela viktig information som statistik från larmrapporter

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten/Jönköping University
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 20205