Svenska HALT i korthet 2016 – Att mäta är att få ny kunskap – ett verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete

Lyssna

Denna publikation presenterar resultat från 2016-års HALT-mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Årets resultat visar på en sjunkande andel vårdrelaterade infektioner generellt, men att antibiotikaanvändningen är oförändrad. Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna hos vårdtagarna och båda innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning. Sammanställningen presenterar även tips, länkar och verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete.

Relaterad läsning

Svenska HALT i korthet 2017 – Sår och urinkateter ökar risken för vårdrelaterad infektion och antibiotikabehandling av äldre på särskilt boende

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 01459-2017