SWEDRES i korthet 2013

Lyssna

Under 2013 minskade antibiotikaförsäljningen i Sverige med 8 procent. Det är den största procentuella nedgången under hela 2000-talet. Antalet recept minskade från 374 till 343 per tusen invånare. Minskningen omfattade alla antibiotikagrupper utom nitrofurantoin och pivmecillinam som ökade, vilket var positivt då dessa två är rekommenderade förstahandspreparat mot urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Swedres i korthet 2013 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Swedres-Svarm 2013 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Vi sätter även fokus på aktuella frågeställningar som utbrott i vården och verktygen Primärvårdens register för infektioner i Sverige (PRIS) samt Infektionsverktyget.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4