Tillsammans för en god och jämlik hälsa inom en generation – Stödstrukturen under 2021 och vägen framåt

Lyssna

Den här rapporten sammanfattar stödstrukturens första år (2021) och identifierar viktiga områden för fortsatt arbete kommande år. Syftet med rapporten är att visa vilka förändringar som myndigheten har genomfört inom ramen för stödstrukturen och att belysa delar som behöver utvecklas framöver. Rapporten riktar sig till nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med folkhälsofrågor och behöver en översikt av arbetet inom stödstrukturen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 22020