Undervisning i sex och samlevnad – Resultat från undersökningen SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning. Det bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att nästan en femtedel av befolkningen (19 procent) tycker att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem den kunskap som de behöver. Fler män (22 procent) än kvinnor (16 procent) ansåg att undervisningen gett tillräckliga kunskaper. Vidare upplever homo- och bisexuella personer (39 respektive 36 procent) i större utsträckning än heterosexuella (28 procent), att skolans sex- och samlevnadsundervisning inte gett dem den kunskap som de behöver.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att fokusera på skolan som en viktig och hälsofrämjande arena, att stärka SRHR-kompetens hos yrkesverksamma inom skolan och att säkerställa att undervisningen om sexualitet, relationer och samtycke är aktuell och användbar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21112