Ungas röster om psykisk hälsa – en intervjustudie och en kvalitativ analys av enkätfrågor

Lyssna

I denna rapport presenteras resultaten från kvalitativa intervjuer med 33 unga personer i åldern 16–25 år. Intervjuerna gällde psykiska besvär och psykiskt välbefinnande utifrån frågor som ingår i Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" och utifrån de ungas egna upplevelser och erfarenheter.

Resultaten visar att de unga lägger in flera och omfattande betydelser i vissa enkätfrågor och har olika syn på vad som är besvär av ängslan, oro och ångest. Resultaten visar också att de unga anser det normalt och mänskligt att känna ängslan, oro, ångest och stress upp till en viss nivå och i vissa situationer, och att stress till och med kan vara positivt och verka som en drivkraft. Men resultaten visar också på en skörhet och ett lidande i de ungas erfarenheter av dessa känslor – att de kan orsaka en fysisk smärta och lamslå en så att de unga inte längre klarar av ett vanligt vardagsliv med skola, arbete och socialt umgänge.

Rapporten riktar sig till dig som möter unga i din verksamhet och särskilt dig som arbetar med enkätdata relaterad till ungas psykiska hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 78
Artikelnummer: 23101