Ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa

Lyssna

I det här faktabladet beskriver vi hur ungdomsmottagningars arbetar med fokus på psykisk hälsa. Enligt Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) är det övergripande målet för ungdomsmottagningar att främja fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter hos unga. I dag tar mottagningarna ett allt större ansvar för ungas psykiska hälsa.

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom t ex en myndighet, region eller kommun.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23004