Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024 Uppdatering av prioriterade aktiviteter för 2024 och uppföljning av 2023 års plan för tillsynsvägledning

Lyssna

Syftet med den uppdaterade planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med tillsyn på alkohol- och tobaksområdet i en kommun, på Polismyndigheten eller på en länsstyrelse. Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra under 2024.

I slutet av dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2023 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23271