Utvecklingen inom ANDTS-strategins mål – rapport 2024

Lyssna

Den här uppföljningen utgör en del av Folkhälsomyndighetens återredovisning inom uppdraget att stödja politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) 2021–2025. Redovisningen baseras på ANDTS-strategins mål och ger en samlad bild av utvecklingen. I rapporten redovisar vi hur tillgång, användning av ANDTS och relaterad hälsa utvecklats och hur det i nuläget fördelas mellan grupper. Under varje mål bedömer vi hur arbetet kan prioriteras framåt.

Rapporten är i första hand ett kunskapsunderlag för att stödja regeringens politik och ge underlag för prioriteringar. Den kan också användas av andra myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå som vill veta mer om utvecklingen inom ANDTS.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24007