Den här kunskapsöversikten ersätter ett dokument som Socialstyrelsen publicerade 2013. Sedan dess har det kommit flera studier och systematiska översikter som rör vaccination av gravida mot säsongsinfluensa, och texten har därför uppdaterats för att bättre beskriva nuvarande evidens.

Dokumentet är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Relaterad läsning

Influensavaccination av gravida