Vaccination mot influensa – information till dig som är gravid

Lyssna

Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler.

Faktabladet på andra språk

Influenza vaccination – Information for pregnant women

Relaterad läsning

Influensavaccination av gravida

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22251