Vägledning för kommunernas tillsyn över den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen på tobaksvaror Version 3

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig till dig som är kommunal handläggare och som bedriver tillsyn över den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen på tobaksvaror, gentemot detaljhandlare.

Kommunen har bara möjlighet att kontrollera vissa uppgifter avseende varornas identitetsmärkning och säkerhetsmärkning. I denna vägledning framgår vilka uppgifter som kommunerna kan kontrollera.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24132