Denna vägledning har tagits fram med anledning av det pågående utbrottet av infektioner orsakade av apkoppsvirus i bland annat Europa. Informationen i vägledningen är utbrottsspecifik och andra bedömningar kan behöva göras vid misstanke om apkoppor utan anknytning till utbrottet. Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård.

Version 4. Ändringar från föregående version:

  • tillägg om val av vårdrum i öppenvård
  • uppdatering av MSB:s Klassificering av prov och avfall som innehåller apkoppsvirus

Relaterad läsning