Information till personal inom vård och omsorg om mpox

Lyssna

Med anledning av det pågående utbrottet av mpox i Europa har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett utbrottsspecifikt stöd för vårdhygieniska rutiner vid vård av misstänkta och bekräftade fall.

Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård. Denna har tillkommit i inledningsskedet av ett utbrott med en delvis ny symtombild och kommer successivt uppdateras baserat på ökad kunskap.

Publikation

 • Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Informationen i vägledningen är utbrottsspecifik och andra bedömningar kan behöva göras vid misstanke om apkoppor utan anknytning till utbrottet. Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård.

 • Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Rekommendationer för falldefinitioner vid smittskyddsanmälan är en enkel, översiktlig och gemensam vägledning för de sjukdomsfall som ska anmälas enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) respektive smittskyddsförordningen…