Denna vägledning har tagits fram med anledning av det pågående utbrottet av infektioner orsakade av apkoppsvirus i bland annat Europa. Informationen i vägledningen är utbrottsspecifik och andra bedömningar kan behöva göras vid misstanke om mpox utan anknytning till utbrottet. Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård.

Version 5. Ändringar från föregående version:

  • Uppdaterad information om transport av avfall
  • Ny sjukdomsbenämning: Socialstyrelsen följer WHO:s rekommendation och från 1 januari 2023 är benämningen mpox.

Relaterad läsning