Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox

Lyssna

Denna vägledning har tagits fram med anledning av det pågående utbrottet av infektioner orsakade av apkoppsvirus i bland annat Europa. Informationen i vägledningen är utbrottsspecifik och andra bedömningar kan behöva göras vid misstanke om mpox utan anknytning till utbrottet. Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård.

Version 6. Ändringar från föregående version:

  • Skyddsutrustning för personal anpassas utifrån riskbedömning av vårdsituationen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23197