Välkommen till dialogduken

Lyssna

Dialogduken är ett enkelt verktyg som hjälper oss att samtala om hur vi kan konkretisera det förebyggande arbetet kring ANDTS och använda kunskapen om risk- och skyddsfaktorer på regional och lokal nivå. Verktyget bygger på de två första faserna i Snabbguidens arbetsmodell som används för att kvalitetssäkra arbete i ordinarie verksamhet eller projekt.

Arbetsbladet kan skrivas ut i A4 och A3 och användas på till exempel arbetsgruppsmöten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 21292