Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i Sverige (ECDC PPM 2023)

Lyssna

Denna rapport redovisar resultaten från Sveriges medverkan i den europeiska punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning vid akutsjukhus under 2022-2023 där 54 svenska sjukhus deltog från samtliga 21 regioner. För att stödja det viktiga arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och främja en ansvarsfull antibiotikaanvändning på lokal och nationell nivå lyfter rapporten ett antal förbättringsområden baserade på mätresultaten och i diskussion med representanter från deltagande sjukhus och andra relevanta aktörer.

Mätningen genomfördes under våren 2023, och koordinerades av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med NAG Strama, NSG patientsäkerhet, NAG Vårdhygien samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 23216