Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i Sverige

Lyssna

Detta faktablad sammanfattar resultaten från Sveriges medverkan i den europeiska punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning vid akutsjukhus under 2022-2023 där 54 svenska sjukhus deltog från samtliga 21 regioner.

Mätningen genomfördes under våren 2023, och koordinerades av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med NAG Strama, NSG patientsäkerhet, NAG Vårdhygien samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23216-1