Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – Kortversion

Lyssna

Under perioden 1985–2014 ökade andelen 13- och 15-åringar som rapporterade psykisk ohälsa i form av återkommande psykosomatiska symtom. I den här rapporten undersöker vi vad den utvecklingen kan bero på.

Vi har tittat på faktorer inom skola och lärande, faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar och övergripande samhällsfaktorer. Rapporten ska ge beslutsfattare underlag för att rikta uppmärksamhet och resurser åt de verksamheter som har betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. Även de yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ha intresse av rapporten.

Den här rapporten är en kortversion av huvudrapporten och innehåller de viktigaste resultaten. I huvudrapporten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? redovisas utförliga beskrivningar av metoder, avgränsningar, analyser och resultat.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 18023-1