Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – Utvecklingen under perioden 1985−2014

Lyssna

Huvudrapport av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

I rapporten undersöker vi orsakerna till varför psykosomatiska symtom ökat bland barn och unga under perioden 1985–2014. Här redovisas utförliga beskrivningar av metoder, avgränsningar, analyser och resultat.

Kortversionen Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – Kortversion fokuserar på de viktigaste resultaten

Rapporten ska ge beslutsfattare underlag för att rikta uppmärksamhet och resurser åt de verksamheter som har betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. Även de yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ha intresse av rapporten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 113
Artikelnummer: 18023-2