Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Pågående utbrott

  • Kikhosta (Sverige juni 2024–)

    Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat, och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. Förekomsten av kikhosta var låg under åren 2020-2023.

  • Mpox (Sverige april 2024–)

    Sedan april pågår ett utbrott av mpox i Sverige. Utbrottet sker efter en längre tid utan spridning inom Sverige.