Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Pågående utbrott

  • Papegojsjuka (Sverige, november 2023–)

    Innan årsskiftet drabbades ovanligt många personer i Sverige av papegojsjuka. I början av 2024 har antalet rapporterade fall avtagit och är nu på normala nivåer för säsongen. För att förhindra smitta vid kontakt med vilda fåglar bör man vara noggrann med handtvätt och undvika inandning av damm med torkat fågelträck.

  • Covid-19

    Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av covid-19 noga genom till exempel epidemiologisk och mikrobiologisk övervakning och analys, modelleringar samt omvärldsbevakning och riskbedömningar. Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död och Folkhälsomyndigheten tar fram vaccinationsrekommendationer utifrån en behovsbedömning som vilar på vetenskaplig grund.