Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Pågående utbrott

  • Legionellainfektion (Sverige maj 2024–)

    Under våren och början av sommaren har Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsenheterna noterat en anhopning av sjukdomsfall orsakade av bakterien Legionella longbeachae, som är förknippad med smitta via jord och kompost.

  • Kikhosta (Sverige juni 2024–)

    Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat, och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. Förekomsten av kikhosta var låg under åren 2020–2023.

  • Shigella (internationellt 2023–)

    En ökning av multiresistent Shigella sonnei har rapporterats internationellt och i Sverige under senare år och flera stammar har orsakat internationellt spridda utbrott, framför allt bland män som har sex med män (MSM).