Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

  • Salmonella Enteritidis (december 2022–)

    Totalt är det 79 sjukdomsfall inrapporterade till Folkhälsomyndigheten med den stam av Salmonella Enteritidis som har påträffats i produktionsmiljön hos en äggproducent. Hittills är inga utbrottsfall identifierade som har insjuknat efter det att nya fynd av salmonella i produktionsmiljön gjordes i mitten av februari.

  • Covid-19

    Folkhälsomyndigheten arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället och minska de negativa konsekvenserna av pandemin för individer och samhälle. Vi följer utvecklingen noga genom till exempel övervakning, modelleringar, mikrobiologiska och epidemiologiska analyser samt riskbedömningar. Baserat på vår kunskap rekommenderar vi åtgärder anpassade efter läget och vaccination är nu högst prioriterat.

  • Salmonella (Sverige juli 2019–)

    Utbrottet orsakat av flera olika typer av Salmonella med koppling till sesambaserade produkter från Syrien fortgår.