Sveriges officiella statistik

Lyssna

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Folkhälsomyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom Folkhälsans utveckling respektive smittskydd. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är:

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Sveriges officiella statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket:

Samordning av Sveriges officiella statistik (scb.se)