Se våra pressträffar på YouTube

Nyheter

 • Hög kännedom om rökfria utomhusmiljöer i Sverige

  De flesta känner till och är positiva till rökförbudet som infördes på allmänna platser den 1 juli år 2019. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 • Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus

  Det är vanligast att personer mellan 20 och 64 år har genomgått en infektion med covid-19, jämfört med personer i övriga åldersgrupper. Det visar de första resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomst av antikroppar mot viruset i blodprover.

 • Nu förbjuds mentol- och klickcigaretter

  Den 20 maj försvinner mentolcigaretterna och de så kallade klickcigaretterna från handeln. Efter det datumet får nämligen cigaretter och rulltobak inte längre säljas om de har karakteristisk smak.

 • Skolbarn i Sverige rör sig mindre än i andra länder

  Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige som äter godis eller läsk dagligen.

 • Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

  Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas.

 • Aktuellt kunskapsläge om immunitet och antikroppssvar för covid-19

  Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag