Start

Lyssna

Nyheter

 • Fortsatta rekommendationer för vaccination mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om fortsatta rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller tillsvidare.

 • Viktigt att stödja balanserad användning av digitala medier

  Forskningen visar att hög användning av digitala medier kan leda till sämre sömn, depressiva symtom och missnöje med den egna kroppen. Barn och unga upplever att de kan fastna i användandet på bekostnad av sömn, relationer och fysisk aktivitet. Det är några av slutsatserna i en ny kunskapssammanställning.

 • Ökade vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden

  De senaste årens nedåtgående trend för vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden, SÄBO, är bruten. För riskfaktorer som trycksår, andra sår och urinkateter syns en signifikant ökning jämfört med åren 2015-2023, visar den senaste HALT-mätningen.

 • Rekommendation för handläggning av halsfluss

  Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård.

Fler nyheter

Genvägar

Kalender

Fler kalenderhändelser

Ämnesområde