Statistik A–Ö

Lyssna

Här hittar du statistik inom området folkhälsa samt statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar.

Läs på underliggande sidor

  • Statistik inom folkhälsa

    Här hittar du genvägar till vår statistik inom området folkhälsa.

  • Statistik om smittsamma sjukdomar A-Ö

    Här presenterar vi statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.