Analyserad & kommenterad statistik

Här hittar du ett antal sidor med analyserad, kommenterad och tolkad statistik.

 • Folkhälsans utveckling

  I Folkhälsans utvecklings webbaserade system finns ett antal utvalda indikatorer för livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som ger en uppfattning om hur befolkningen i Sverige mår.

 • Miljöhälsorapport

  Den senaste miljöhälsorapporten, Miljöhälsorapport 2017, är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är…

 • Skolbarns hälsovanor

  Hur mår skolbarn i Sverige och vilka vanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn? Det tar Folkhälsomyndigheten…

 • Årsrapporter – anmälningspliktiga sjukdomar

  Folkhälsomyndigheten sammanställer årliga rapporter om flertalet av de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

 • Öppna jämförelser

  Genom öppna jämförelser kan du bland annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige.

 • Länsrapportens undersökning (ANDT)

  Hur arbetar länsstyrelserna med alkohol- och tobakstillsyn och med samordning av alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsförebyggande arbete i länet? Hur organiserar kommunerna sitt arbete med tillsyn…

 • Sexuell hälsa

  Olika undersökningar inom området sexuell hälsa

Gå till toppen av sidan